Månedsarkiv: april 2015

Professionel outplacement er udbytterigt for både arbejdsgiveren og ansatte

I sommers var jeg som personaleansvarlig i en sekretariat i den svære situation at være nødsaget til at give en fyreseddel til tre af de ansatte i min stab. I den forbindelse vedtog vi også at tilbyde et et omfattende outplacement forløb for de ansatte, som blev opsagt. På denne måde fik vi nemlig muligheden for at hjælpe dem videre med deres arbejdsliv. Det havde vi en følelse af, at vi var forpligtiget til, ud fra den betragtning at vi på ingen måde var utilfredse med deres arbejde i virksomheden. På grund af krisen var vi i virksomheden ikke desto mindre presset til at skære ned et sted.

Den helt store fordel ved at investere i at tilbyde de fyrede medarbejdere i organisationen et af disse outplacement forløb er, at vi endda efter opsigelserne har haft mulighed for at nyde godt af nogle arbejdsomme og tilfredse medarbejdere. Dertil har de planlagte outplacement forløb for de opsagte medarbejdere betydet, at de andre ansatte i afdelingen hurtigere har accepteret forandringerne efter afskedigelserne. Outplacement endte som følge deraf med at være en vej til at udtrykke et ansvar for vores medarbejdere samt skabe fundamentet for en optimal afvikling i et yderst svært forløb.

For de fyrede ansatte har deres outplacement i høj grad givet en tiltrængt hjælpende hånd. Undervejs i deres opsigelsesperiode har de alle haft en fast tilknyttet jobsøgningskonsulent fra et rekrutteringsfirma der blandt andet har bidraget med gode råde om at lave en god ansøgning og curriculum vitae til jobs, som matcher deres karrieremæssige ambitioner. Outplacement rådgiveren har derudover også ydet en kompetent sparring, som har givet de opsagte medarbejdere den bedst mulige assistance til at få afdækket deres professionelle kompetencer såvel som potentielle karrieremuligheder. Derfor har de følt sig klar til at gå på jagt efter et nyt job.

Skal du til at føre en fyringsrunde i din organisation ud i praksis, eller er du som chef måske tvunget til at afskedige en enkelt ansat i firmaet? Uagtet årsagen til afskedigelserne og størrelsen af en fyringsrunde, er outplacement for den eller de afskedigede medarbejdere en klog investering for såvel virksomheden som medarbejderne. Med udgangspunkt i den positive tilbagemelding fra mit firma, vil jeg således appellere til, at man altid budgetterer med outplacement forløb, når man opsiger ansatte.

Hvis du selv har fået en opsigelse, og føler du, at det er svært at se, hvordan du kan få et lignende job? Så er det også en god idé for dig at tænke over om der er en chance for, at firmaet måske er villig til at hjælpe dig videre i din karriere ved at bruge penge på et sparringsforløb ved en outplacement konsulent. I den forbindelse kan din tillidsrepræsentant i de fleste tilfælde være din bisidder og hjælpe dig med at forhandle en aftale om outplacement ind i din fratrædelsesaftale. På denne måde kan du nemlig skabe et enestående udgangspunkt for at bruge opsigelsen på konstruktiv vis og til at sætte andre mål for din professionelle fremtid.